Jste zde: Novinky a informace » UJAK pokračuje v úspěšné spolupráci

UJAK pokračuje v úspěšné spolupráci

25. 10. 17

  Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. v roce 2017 pokračuje ve spolupráci s Integračním centrem  Zahrada a  Domovem s pečovatelskou službou Praha 3

Název projektu:  Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením-aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory

Období realizace projektu:  1. května 2017-  31. prosince 2017

Cílem projektu je smysluplně podnítit aktivní  trávení volného času u seniorů a zároveň dětí/mladých lidí s těžkým zdravotním postižením. Do projektu jsou zapojeni studenti bakalářského oboru „Speciální pedagogika-vychovatelství a to jak do klubové činnosti tak také do dalších podpůrných aktivit v Integračním centru Zahrada a Pečovatelské  službě Praha 3. V průběhu projektu dochází ke zkvalitnění přípravy profese budoucích speciálních pedagogů v oblasti vzdělávání a péče o děti a mládež se speciálními vzděláními potřebami. Studenti bakalářského studijního programu si osvojují pod vedením odborných pracovníků z IC Zahrada a Pečovatelské služby pravidelné aktivizační činnosti s klienty obou institucí.

Projekt je spolufinancován z Dotačního fondu městské části Praha 3-Dotačního programu pro sociální oblast a zdravotnictví.

.