Jste zde: Naše služby » ergoterapie

ergoterapie

Ergoterapie je obor, který patří do ucelené rehabilitace a jako terapeutický prostředek využívá postupy a činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí, s cílem dosáhnout maximální možné soběstačnosti, nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení kvality života člověka. (upraveno podle České asociace ergoterapeutů)

Proč ergoterapie

Ergoterapie využívá hru, která děti vnitřně motivuje pro činnosti, které potřebují k co nejvíce soběstačnému životu. Ergoterapii vnímáme jako cestu dětí k získávání nových dovedností a znalostí, která by měla napomáhat k poznávání vnějšího světa i sebe sama.

Jak v Zahradě

Každé dítě má v rámci ergoterapie individuální plán zaměřený na jeho aktuální potřeby, zájmy, věk a zdravotní znevýhodnění.

Oblasti, na které se u dětí zaměřujeme: pohyb (hrubá motorika, koordinace pohybu, rovnovážné a obranné reakce, jemná motorika aj.), smyslové funkce (zrak, sluch, hmat, vibrace aj.) a vnímání sebe sama (rozvoj tělesného schématu), soběstačnost (jídlo, hygiena, oblékání, toaleta, přesuny, ale také např. nakupování aj.), kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace, posloupnost aj.). Dále ergoterapie pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek (kočárky, vozíky, zvedáky aj.) a úpravou domácího prostředí (bezbariérovost).

Při své práci využívám zejména Bobath koncept, koncept Bazální stimulace®, koncept Senzorické integrace a kraniosakrální terapie. U některých dětí kombinujeme ergoterapii s canisterapií.

O ergoterapii řekly:

Mgr. Veronika Vítová a Bc. Růžena Holušková

„Je to profese, která nás nepřestane překvapovat svými možnostmi…Vlastně to není profese jako taková, ale poslání.“

Vaše případné dotazy zasílejte na holuskova.ruzena@seznam.cz nebo nikasch@seznam.cz