Jste zde: Naše služby » muzikoterapie

muzikoterapie

Muzikoterapie - využití hudby k pozitivnímu působení na člověka a jeho organismus

Proč muzikoterapie

Hudba má přímočarý vliv na lidské prožívání, působí na vnitřní rovnováhu člověka. V terapeutické práci může sloužit k odbourávání nahromaděné psychické tenze, stává se výborným ventilem k uvolnění a průchodu emocí. Působí také na somatickou sféru člověka, ovlivňuje fyziologické procesy, rozvíjí motoriku, snižuje stavy bolesti, působí preventivně proti stresu. Je prostředkem neverbální komunikace, svobodného a kreativního projevu.

Jak v Zahradě

Pracujeme s dětmi individuálně i skupinově. Pracujeme s prožitkovou vlnou, která jde od dynamické fáze přes harmonizaci až ke zklidnění. Využívané techniky jsou velmi pestré (abreakční, pohybové, verbální, vizuální, bazální, dýchání atd.)

Muziko-ateliér je kromě zvukového ozvučení vybaven světelnou technikou, integrovanou vibrační plochou a řadou hudebních nástrojů.

O muzikoteraoii řekla:

Mgr. Marie Širůčková

„Hudba i ticho obojího je nám třeba… obojí může být muzikoterapie.“

Vaše případné dotazy zasílejte na: krapnik@seznam.cz