Jste zde: Naše služby » snoezelen

snoezelen

Snoezelen je specálně vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Původně byl snoezelen koncept vytvořen pro lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením jako možnost využití volného času. Snoezelen se využívá v různých zařízeních jak pro děti, dospělé, ale i v geriatrické oblasti.

Proč snoezelen

Je to prostředí, které by mělo poskytovat široké spektrum smyslových zážitků. Podnětů nemusí být mnoho, ale měly by být intenzívní. Místnost nabízí využití hudby, světelné efekty, zrakové, polohovací a hmatové pomůcky.

Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů. Pomáhá nám navodit pocit důvěry mezi doprovázející osobou a klientem.

Jak v Zahradě

V Zahradě využíváme Snoezelen místnost od roku 2010. Každý den dopoledne má podle rozvrhu prostor vyhrazený jeden pokoj. V ostatních časech je prostor k dispozici pro individuální práci.

Místnost využíváme nejen pro původní účel (volnočasová aktivita), ale i jako podpůrné prostředí v procesu vzdělávání a výchovy.

O snoezelenu řekla:

Jana Hykešová

„Snoezelen přináší nejen spoustu výchovných a pedagogických možností, ale hlavně radost dětem i dospělým.“

Vaše případné dotazy zasílejte na:

jana.hykesova@seznam.cz