Jste zde: Naše služby » sociální poradenství

sociální poradenství

 

Proč sociální poradenství:

„Sociální práce se snaží o prosazovaní sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství.“ Tolik citace z encyklopedie. Dá se jednoduše říci, že každý občas potřebuje praktickou radu při řešení nových situací. Když jsou ty situace něčím speciální (např. nějakým handicapem), je třeba sociální poradenství.

Jak v zahradě.

Snažíme se vědět, jak se Vám s „handicapem“ žije, co potřebujete, aby vše běželo lehčeji. Každý potřebuje jinou míru podpory. Od toho všeho se odvíjí aktivity, jimiž se Vám snažíme pomoci život ulehčit.

O sociálním poradenství řekla:

Pavla Pospíšilová

Pomáhat je někdy jako dávat vánoční dárky.

Vaše případné dotazy zasílejte na:

 email: pospik@hotmail.com, tel.: 604569674