Zahrada Jiřího Trnky

Jsme tu pro děti ve věku od 6 do 19 let s těžkým kombinovaným postižením, pro děti s poruchou autistického spektra a potřebou nejvyšší míry podpory.

Virtuální prohlídka

Zahrada Jiřího Trnky je denní stacionář poskytující ucelený komplex služeb dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám – bazální servis, rehabilitaci, pedagogickou péči a péči o rodinu. Jde o fungující mechanismus, jehož jednotlivé součástky se velmi dobře doplňují, prolínají a pro nestranného pozorovatele budou jejich hranice těžko rozpoznatelné.

Tuto péči poskytujeme 37 dětem, které máme rozdělené do 7 skupin – „pokojů“. Klíčem k rozdělení do jednotlivých pokojů není ani věk či diagnóza, ale jakási symbióza mezi lidmi, kteří tam přináleží. V úvahu se musí vzít, možnosti i potřeby všech bytostí, kterým je tento prostor ve stacionáři domovským přístavem.

Kam dál?

Zahrada je dobré místo

Je to prostor pro děti, rodiče, pedagogy.
Každý jsme jiný, každý v něčem výjimečný.
Někdo strukturovaný, někdo umělec nebo básník. 
Každý jinak komplikovaný, každý někdy šťastný, občas nešťastný, někdy naštvaní, unavení, někdy ani nevíme, jak nám je.
Je prima, když tu lidé zůstávají a mají dlouholetou zkušenost. Je prima, když je tu někdo chvíli a zjistí, že by chtěl pracovat jinde a jinak.
 Je fajn naředit nás mladšími kolegy.
Je prima, když tu někdo jenom projde.
 
Nevíme, co je lepší….
Každý tady nechá stopu, něco si odnese na cestu.
Víme, že o sebe máme pečovat. 
Že je dobré chodit na supervize, vzdělávat se, dobře jíst, cvičit jógu, relaxovat, dobře spát, mít dobré vztahy……
Občas se nám to daří, jindy méně, často v tom plaveme. 
Je to úleva, že to všechno nejde.
 
A je to tak v pořádku.
Proto je tu dobře.