Zahrada pro kolemjdoucí

ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY

prostor pro umění, hodování i sportování
prostor pro setkávání lidí, psů i koz
prostor pro lidi na vozíku i bez, s postižením i zdravých, veselých i
melancholických

Stačí vstoupit, Zahrada je otevřena všední dny od osmi do pěti hodin.

Realizační tým

PhDr. Jiří Drahota, Bc. Dita Votavová – Integrační centrum Zahrada, Miloš Karas – občanské sdružení Sluneční zahrada, Výtvarné návrhy Adriany Skálové a Miroslava Pacnera a manželůSlehových. Zahradní úpravy ing. Věra Filipiová

Projekt podpořili

MHMP Odbor městské zeleně, Nadace Eurotel, Integrační centrum Zahrada, Městská část Prahay 3, firma
Metrostav, Nadační fond Veolia, firma STRIX Chomutov, HERVIS s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna, truhlářství Josefa Votavy, Česká spořitelna Praha 2 a další drobní laskaví dárcové.