Jste zde: O nás

O nás

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

je denní stacionář, který vznikl v roce 1992 jako jedna z prvních alternativ ústavům sociální péče. U jeho zrodu stál přední český psycholog Dr. Jaroslav Šturma a vstřícný postoj Městské samosprávy na Praze 3, která na sebe vzala úlohu zřizovatele a která ze svého každoročního rozpočtu ukrojí mnoha miliónový koláč.
 

Integrační centrum je navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6—20 let. Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči, a tak tyto dvě profese tvoří páteř našich služeb. Směřují k témuž — napomoci rozšíření možností pohybu, kontaktu, vyjádření svých potřeb a prozkoumání okolního světa.


U některých našich klientů vidíme během času dobré výsledky, u dalších z nich jsme rádi, že se vývoj navzdory prognóze nezhoršuje a u jiných nezabráníme ani tomu. Všem se ale snažíme nabídnout naši snahu, profesionalitu, tvořivost a ochotu nepropadat beznaději.


Na výše jmenovaném výchovně vzdělávacím procesu se společně s pedagogy Základní školy Zahrádka, úzce podílí i pedagogičtí pracovníci Integračního centra Zahrada. V rámci denního programu jednotlivých „pokojů“ stacionáře, pak navazují individuálně na látku probíranou při výuce v ZŠ Zahrádka. Potřebné dovednosti rozvíjejí také formou skupinových aktivit. Vytvářejí tak v dětech pocit sounáležitosti se skupinou nejbližších kamarádů, ale i všech dětí a dospělých.


Mezi všemi složkami péče (pedagog ZŠ, pedagog IC, fyzioterapie, ergoterapie, sociální pracovník …), probíhá vzájemná spolupráce. Všem jde o společný cíl: vytvořit pro dítě přiměřeně stimulující a motivující podmínky pro jeho další rozvoj. A to nejen v oblasti rozumových schopností, smyslové stimulace, ale i v oblasti sebeobsluhy, sociálních a komunikačních dovedností.


Samozřejmostí je poskytování komfortního pečovatelského servisu a nezbytné zdravotní péče. Dále se snažíme, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší.


Rodině dítěte je zde nabízen servis, který čítá: komunikaci s úřady, pomoc při pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, různých výhod a příspěvků. Vyhledávání asistentů — dobrovolníků, jenž rodině odlehčí péči o jejich handicapované dítě, či dítěti samotnému zkvalitní čas strávený mimo stacionář. Taktéž rodičům nabízíme kontakty na různé organizace, sdružení, školy, léčebná zařízení, které by jim mohli aktuálně, nebo i dlouhodobě pomoci.