O nás

Zahrada Jiřího Trnky

Zahrada Jiřího Trnky je denní stacionář poskytující ucelený komplex služeb dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Tento komplex bychom mohli rozdělit na základní - bazální servis, rehabilitaci, pedagogickou péči a péči o rodinu. Jde o fungující mechanismus, jehož jednotlivé součástky se velmi dobře doplňují, prolínají a pro nestranného pozorovatele budou jejich hranice těžko rozpoznatelné.

Tuto péči poskytujeme 37 dětem, které máme rozdělené do 7 skupin – „pokojů“. Klíčem k rozdělení do jednotlivých pokojů není ani věk či diagnóza, ale jakási symbióza mezi lidmi, kteří tam přináleží. V úvahu se musí vzít projevy, úzkosti, možnosti i potřeby všech bytostí, kterým je tento prostor ve stacionáři domovským přístavem.
Tyto skupiny mají určitou míru autonomie.

Sami si rozhodují o tématech a stylu práce. Primárně komunikují s rodiči klientů. Organizují konziliární schůzky celého týmu a rodičů jednotlivých klientů a to min. 3x ročně (začátek roku, pololetí, konec roku) a dále dle aktuální potřeby. Sami si plánují výlety a výjezdy. Každý pokoj vyráží jednou, nebo dvakrát do roka na několikadenní výlet. Také procházky, či jednodenní výlety jsou běžnou součástí života ve stacionáři. Na vybavení pokojů klademe také velký důraz. Kolegové si mohou zařídit pokoj tak, jak se svým týmem domluví. Důležité je, aby se cítili co nejlépe, samozřejmě primárně se zřetelem na potřeby klientů.
 
Jelikož nechceme zmiňovat pestrou paletu diagnóz, lze konstatovat, že naši klientelu tvoří děti ve věku od 6 do 19 let s těžkým kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Všichni s potřebou nejvyšší míry podpory.