Naše služby

Zahrada Jiřího Trnky je denní stacionář poskytující ucelený komplex služeb dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Tento komplex bychom mohli rozdělit na základní - bazální servis, fyzioterapii, pedagogickou péči a péči o rodinu. Jde o fungující mechanismus, jehož jednotlivé součástky se velmi dobře doplňují, prolínají a pro nestranného pozorovatele budou jejich hranice těžko rozpoznatelné.

Fyzioterapie

Fyzioterapie

V Zahradě jsme čtyři, každý máme svůj osobitý přístup ke klientům, avšak cíl máme všichni stejný. Pozitivně ovlivnit hybnost našich klientů a zmírnit tak dopad postižení na kvalitu jejich života. Hodně nás to baví.

Mgr. Míša Opálková, vedoucí fyzioterapie

rehabilitace@iczahrada.cz, tel: 777 188 712

 

Ergoterapie

Ergoterapie

Každý jsme se narodil s jinými dary a jinými životními limity. Na ergoterapii podporujeme děti v celkovém rozvoji prostřednictvím smysluplných aktivit, především formou hry, která je pro dětský věk přirozená. Je nám ctí být u těchto malých zázraků.

Bc. Eva Hrabalová,Bc. Lucie Vilímcová, Mgr. Jana Náhlá,

rehabilitace@iczahrada.cz

Oddělení péče o rodinu - OPORA

Oddělení péče o rodinu - OPORA

OPORA  je tady pro rodiče, kteří pečují o své dítko s hendikepem. Ptáme se jak se Vám s  „handicapem“ žije, co potřebujete, aby vše běželo lehčeji. Každý potřebuje jinou míru podpory a odlehčit v jiné oblasti.

Řekněte si o cokoli, co by jste potřebovali, my se podíváme, je li to v našich silách.

Sociálně právní servis

Sociálně právní servis

Pavla Pospíšilová

tel: 604 569 674
2apospa@spoluzaci.cz 

Terapeutická podpora

Terapeutická podpora

Kateřina Drahotová

tel: 607 959 849
Katerina.dd@seznam.cz 

Třída pro děti s poruchou autistického spektra

Třída pro děti s poruchou autistického spektra

Využíváme výhod strukturovaného učení (individuální přístup, strukturované prostředí, vizuální podpora). Každý žák třídy má "na míru" vypracovaný svůj denní rozvrh zaměřený na jeho zájmy, potřeby, chutě a přání. Jsme bezvadná parta, která stále někde a něco vymýšlí. Cestujeme, vaříme, nakupujeme, chodíme do kaváren, učíme se, hrajeme si...Poznáváme svět ☺.

Zkrátka neznáme nudu!

Mgr. Tereza Šafránková, DiS.
safrankova@zszahradka.cz 

Bazální stimulace

S konceptem bazální stimulace pracujeme skupinově a individuálně. Pro naše klienty je dotek a stimulování smyslů jedním ze základních prvků komunikace. Bazální stimulaci zařazujeme  do běžného programu ve třídách, i při individuálních terapiích a také např ve snoezelenu, při relaxaci, při odpočnku, ke zklidnění, po koupání atd. Bazální stimulaci kombinujeme s masážemi a s prací s tělem.

Mgr. Pavla Ročárková
rocarkova@zszshradka.cz 

Bazální stimulace
Snoezelen

Snoezelen

V Zahradě využíváme Snoezelen velmi rádi. Každý den dopoledne má podle rozvrhu prostor vyhrazený jeden pokoj. V ostatních časech je prostor k dispozici pro individuální práci. Snoezelen využíváme nejen pro původní účel (volnočasová aktivita), ale i jako podpůrné prostředí v procesu vzdělávání a výchovy. Rádi tady odpočíváme a oddáváme se barevnému snění.

Bc. Jana Hykešová
jana.hykesova@seznam.cz 

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Pracujeme s dětmi individuálně i skupinově. Pracujeme s prožitkovou vlnou, která jde od dynamické fáze přes harmonizaci až ke zklidnění. Využívané techniky jsou velmi pestré (abreakční, pohybové, verbální, vizuální, bazální, dýchání atd.). Muziko-ateliér je kromě zvukového ozvučení vybaven světelnou technikou, integrovanou vibrační plochou a řadou hudebních nástrojů.

Mgr. Marie Řeháková
rehakova@zszhradka.cz 

Canisterapie

Canisterapie

Do Zahrady dochází třikrát týdně canisterapeutky z občanského sdružení Psi pro život. Canisterapeutické lekce probíhají podle pravidelného rozvrhu a jsou přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Děti nejčastěji polohujeme. Děti vnímají jeho teplo a pravidelný dech a dochází tak k uvolnění spastických svalů. Zařazujeme ale také aktivnějsší činnosti. Kromě pravidelných canisterapeutických návštěv jsou přítomni v Zahradě také psi s canisterapeutickým výcvikem některých našich kolegů. Ti pomáhají při reahabilitaci, ergorerapii, ale i při běžném denním programu.

Bc.Jana Hykešová
jana.hykesova@seznam.cz